Vladimir Muça: Konvergime kritike në letërsinë e Moikom Zeqos

Refleksione mbi librin studimor “Tatuazhet e shpirtit- transletërsia e Moikom Zeqos” nga Fatmir Mingulit

Në prezantimin e librit studimor “Tatuazhet e shpirtit- transletërsia e Moikom Zeqos” të estetit Ing. Fatmir Minguli, dikush nga diskutantët, Fatos Tarifa, e përqasi këtë letërsi të Moikomit me muzikën e Bethovenit. Pak a shumë dhe në vëzhgimet e mia mbi krijimtarinë e Moikom Zeqos, në mozaikën që ajo përmbledh, tingëllimat që të le në mendje, këtë ndjesi përjetova. Dhe kjo ndjesi mori trajtat e një koncepti të plotë sapo përfundova së lexuari librin studimor të Fatmir Mingulit. Ky mozaik eseistike, “tjetërlloj” nga studiuesit e tjerë, ka marrë konvertime në tatuazhe duke u aranzhuar në pentagramin estetik, si hyjniteti i sirenave që japin kushtrimin për një lloj të ri letërsie, të pangjashme, me një modernitet ku zgjimet e ndodhive, fenomeneve, miteve, legjendave, jetësohen në një substancë të re kohore.

Ai, Moikomi, si gjithnjë i plotëruar, më është shfaqur përmes thjeshtësisë së komunikimit e sensibilitetit shoqëror, me tërë qenësinë e përcaktuar aq bukur nga akademik Rexhep Qosja:

“Kërshëria mendore e Moikomit, është e jashtëzakonshme: letërsi, mitologji, pikturë, histori, arkitekturë, arkeologji, politikë, gjuhësi. Eshtë eseist me dhunti të gjithanshme, erudit i madh”.

Gjatë përqasjeve, vëzhgimeve më është “pjekur” mendimi se sa më shumë konvergime kritike të arrihen në një përbashkësi të unifikuar, aq më e plotësuar, më e përkorë është vepra letrare.

Vepra letrare e Moikom Zeqos, e marrë në analizë nga një shumi kritikësh e përfton më së miri këtë përbashkësi të unifikuar kritikësh.

E unë si udhëtar në rrugën letrare moikomiane, me Fatmir Mingulin, Josif Papagjonin, Ali Aliun, Ëayne Miller, Ilia Kaminski, Kathryn Nurenberger, Ahmet Selmanin, Pano Hallkon, Fatos Tarfiën, Ben Andonin, Agim Vincën, Vasil Vasilin, konvergojnë në idetë estetiko- stilistike, në shuminë cilësore të prurjeve, si nga katalogu i shekujve, si një jetësim në një substancë të re, si një tejpamësi vizionare në ardhmërinë e letërsisë shqipe në statusin global.

Në këto përqasje, nuk kam ndër mend të analizoj punën njëzet vjeçare të studiuesit të thukët Minguli, sepse nuk më premton koha të rilexoj një arsenal të tillë letrar të Moikom Zeqos, as të qëmtoj po ato vlera, inovacione që ka zbuluar miku im Minguli, se si bashkëpuntorë në dhjetë vite, kam dakortësuar mbi këto qëmtime të reja në këtë thesar letrar të shkencëtarit të letrave shqipe, Mokiom.

Vëzhgimet e Mingulit vijnë para lexuesit si një ngulmim përmes raporteve ndërvepruese ndërmjet shprehjes dhe përmbajtjes të veprës letrare, duke shmangur prioritetet reçensionale, rendjes pas tematikave, e formave të shprehjes së kozmofonisë. Jo më kot, autori sjell në këto hulumtime nga thesari letrar i Moikomit, sfidat me ndodhi, ngjarje e fenomene të kahershme, të jetësuara në aktualitetin përmes noviteteve moderniste. Vepra e Moikom Zeqos, përmes kaleidoskopit të Mingulit, na vjen si një logaritëm estetiko- filozofike në jetën e sotme, si një apriori i një standarti të ri letrar, në perspektivën e një prosperiteti, kur, akoma letërsia frymon në një tranzicion letrar. Të shkruash mbi punën voluminoze të transletërsisë së Moikom Zeqos, sipërmarrë nga studjuesi Fatmir Minguli, është si të jesh mes një transhendeteje, mes një “Bibloteke të Aleksandrisë” të letrave shqipe, ku skedari pret që t’i rishfletosh edhe një herë librat për të ridakortësuar mendimet, vizionet mbi ardhmërinë e një letërsie inteligjente.

Evidentimin e arkifakteve letrare të cilat vijnë në letërsinë shqipe si një themeli, kapriata, për një vizion të ri në letrat shqipe, në kontekstin estetik e perifrazon bukur kritiku Ali Aliu kur definon se: “Subjekti i rrëfimit është bërë universi, njerëzor në hapësirë.”

Në këto persiatje vëzhgimore edhe Minguli trajton format e fenomeneve të mitizuara në thellësinë e shekujve, të anormales dhe të trillerit fantazist, reales e virtuales, duke i vendosur ato si shtrate të së ardhmes, aq shumë të shfaqura në diskutimet ndër shkencëtarët dhe filozofët bashkëkohës. Këtë autori, siç shprehet dhe vetë e arrin: “ me teknologjinë e përpunimit të ideve” duke ndërthurur nëpërmjet absurdit temat më të mprehta, më të diskutueshme të jetës së sotme njerëzore. Kur përballesh me një vepër të tillë studimore e në kinematikë të shfaqet një vepër e pafundme me subjektivitetin e përmbajtësinë e saj, e në ballë si një murg Athosi, të përshfaqet më eruditi e ndoshta më i papërballueshmi në analitikën e letrave shqipe, demiurgu Moikom Zeqo, stepesh paksa, analizon potencialin tënd analizues.

Zeqo të magjistron me korpusin e tij poetik të dymbëdhjetë “Miscellaneave”, e patjetërsueshme në lloin e saj. Të hipnotizon me blenet e prozave ku aranzhohet bukur virtualiteti e simbolika e ngjarjeve dhe fenomeneve, mozaika në strukturën e tyre. Në këtë korpus,- vëzhgon studjuesi,- si një rrezatim i ri për kulturën tonë të letrave, spikat parimi i studimeve eseistike, i cili ndërlidh me fijet e përhumbura por dhe të zbuluara, ndërlidhjen universale midis kulturave e qytetërimeve në një shkollë të re letrare.

Gjithçka në këtë libër, me një transletërsi të re, vinë sinteza studimesh duke u njehsuar në një kryesintezë:- ku produkti lëviz i jetësuar në gjithë kohështrirjen e saj, ku ndrit dukuria me subjektivitetin e vet, lirinë nga “errësira në dritë e nga errësira në dritë”, si një letrarizim i filozofisë dialektike të jetës ku” asgjë s’humbet, por çdo gjë transformohet” e rri si një paradoksi në subkoshiencën tonë. Në konceptin moikomian,- vëzhgon Minguli, – gjithçka vjen si kultivim i një risie përtej individuales, jashtë shijeve populiste, vjen si dukuri e një letërsie inteligjente, për lexues inteligjent, me vizione të pacak. Ekselenca e një gjuhe, sendërtuar me intertekste nën shtratin e metaforave polivalente, është ajo e një “gjuhe native” e cila konvertohet lehtë në gjuhë letrare globale me interlokucionet e përbashkësive estetike në kuptueshmërinë e saj. Jo më kot për Moikomin janë shkruar më shumë se kërkënd shkrime e artikuj të kritikës, duke shtjelluar nëntekstet hiperbolike e misterin e fantazisë të iracionales, drejt një racionaliteti të dëshiruar. Një proçes mendimor që tejkalon gjerdhet e provincionalizmit, të mediokritetit, drejt hapësirave të një moderniteti të ri, vizionar. Kjo veçori, që në vitet ‘70 e dalloi Moikomin, të cilin Frederik Reshpja e perifrazon:” Fenomeni Zeqo, është konçentrimi një intelektualiteti të lartë, etapë e re e letërsisë dhe kulturës shqiptare.”

Në dakortësi me vëzhgimet e Fatmir Mingulit, nga këndvështrimet e mia në mbi 13 vepra letrare të Moikom Zeqos, si dhe nga përftimet nga libri madhor i estetit Fatmir Minguli, evidentoj disa veçori si paradigma të ardhmërisë, nga korpusi letrar i shkrimtarit.

1.Veçoj prozat e shkurtra të formatit mozaik; do t’i vlerësoja për karakterin e pasur eruditiv, kapërcimet kohore, shtjellimin e ngjarjeve e fenomeneve, katapultimet historiko-shoqërore si veske të zhvillimt shoqëror. Prozat vijnë si subjekte të ndryshme në dukje, pa lidhje, në analizat shoqërore, në intertekstet e tyre, ato suportojnë duke imbursuar njeri tjetrin, si një arketip pasardhës që plotëson paraardhësin; 2.Gjithçka, në proza dhe poezi vjen me një dëndësi gjykimi filozofik, me problemet e stilistikës së re, me më shumë detaje dhe subjekte.

Shumëdimensionalizmi dhe polifonia estetike vjen këndshëm në formate të plota, si një veçori e artit moikomian në pasmodernen e të shkruarit; 3.Intervenimin në substancë që nga mitika, muzealet, bashkëkohoren, Moikomi i mbështet fortas në hulumtimin alkimist të substancës së tekstit, si të atij burimor e zhvëllimor, duke përzgjedhur si një vazhdimësi metafizike, bazimin e filozofisë dilaektike, të ligjeve të mohim- mohimit, duke i kthyer ato në faktor zhvillimi, komunikimi të një bote amorfe, me një botë të gjallë; 4.Ndërlidhjet kulturore referenciale e të drjetpërdrejta, argumenti thellësisht me faktdokumente të cilët kthehen në një artifakt, duke i dhënë rëndësi të shumëfishtë funksionit të tekstit, duke e ushqyar atë me universin përfaqësues.

5.Në shumë proza, sidomos në ato të gjenerimit mitiko- historik, rizgjuar nga zhguni i shekujve, fantazia dhe imazhet e shumëpërdorura në sendet dhe në fenomenet ka shërbyer me shumë efikasitet letrar, ka kapërcyer me sukses kapërcyellat e kësaj estetike të re, vetëveten si krijues, me dualizmin psiko-analitik, për të arritur definicionin letrar, për të cilin aspiron çdo krijues: leximin universal; 6.Në tërësinë krijuese, autori artikulon me supermetafora e parabola, duke i dhënë jetë kulturave shtresuar në xehet e shekujve, duke krijuar identitete e bashkësi estetikash, stilesh me një inovacion letrar të një moikomianeje postmoderne, duke bërë në artin e të shkruarit rimishërimin e zanafillave të miteve, legjendave, në të tashmen e të ardhmen kohore.

7.Personazhet e kësaj “transletërsie”, frymorë dhe jo frymorë, jetësohen nga një botë amorfe, duke mbartur në vetëvete zanafillën, aranzhohen në të tashmen e në të ardhmen, si bashkëudhëtarë të “monedhës së artë” të Jan Kukuzelit apo “lulja e Coleridgës”, si metafizikë e kujtesave historike, në gjendjen frymore të një pluhuri të artë kozmik; 8.Produkte të tilla poetike, rrëfimet sinoptike, sjellin intertekste, si dhe rrisin fuqinë izotopike të pathënave, duke e mbajtur lexuesin në fiksion. Ky univers letrar me thellësinë gjykimore e tejpamësinë e vizioneve, pllenon në analet e enciklopedisë njerëzore rrugëtime dhe hapësira të reja.

Libri “Tatuazhet e shpirtit- transletërsia e Moikom Zeqos” në konceptimet e reja estete, me refleksionet vëzhguese interpretative të Fatmir Mingulit, është një kontribut në ripërtëritjen me një vizion të ri e gjinisë analitike të kritikës, si një domosdoshmëri e zhvillimeve të sotme krijuese. Me këtë studim voluminoz e me blemet që do e pasojnë, me korpusin monumental letrar, Mjeshtri Moikom Zeqo do të jetë gjithnjë pranë lexuesve, me prurjet inteligjente, duke ndriçuar rrugëtimin e prosperitetit letrar, me vizionet e tij unversale.

loading...
No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

logo-madam-mapo-png-e  mapo1   revista-mapo
¤