Parku Kombëtar i Lurës, një mrekulli shqiptare!

View Gallery
12 Photos
Parku Kombëtar i Lurës, një mrekulli shqiptare!
Parku_kombetar_i_lures

Parku Kombëtar i Lurës, një mrekulli shqiptare!
Parku_kombetar_i_lures_2

Parku Kombëtar i Lurës, një mrekulli shqiptare!
Parku_kombetar_i_lures

Parku Kombëtar i Lurës, një mrekulli shqiptare!
Parku i Lures 1

Parku Kombëtar i Lurës, një mrekulli shqiptare!
Parku i Lures 2

Parku Kombëtar i Lurës, një mrekulli shqiptare!
Parku i Lures 4

Parku Kombëtar i Lurës, një mrekulli shqiptare!
Parku i Lures 5

Parku Kombëtar i Lurës, një mrekulli shqiptare!
Parku i Lures 6

Parku Kombëtar i Lurës, një mrekulli shqiptare!
Parku i Lures 7

Parku Kombëtar i Lurës, një mrekulli shqiptare!
Parku i Lures 8

Parku Kombëtar i Lurës, një mrekulli shqiptare!
Parku i Lures 10

Parku Kombëtar i Lurës, një mrekulli shqiptare!
Parku i Lures 11

Parku Kombëtar i Lurës shtrihet në malësinë e Lurës dhe zë një sipërfaqe prej rreth 1300 ha.

Territori i parkut të Lurës është shumë i thyer nga një radhë përrenjsh malorë ku më të njohurit janë Seta, Uraka, Malla e Lurës. Parku shtrihet përreth malit Kurona e Lurës (2121 m).

Territori i parkut të Lurës është shumë i thyer nga një radhë përrenjsh malorë ku më të njohurit janë Seta, Uraka, Malla e Lurës. Parku shtrihet përreth malit Kurona e Lurës (2121 m).

Pylli i Lurës përbëhet nga drurë gjethore e halore.

Përhapjen më të madhe e ka ahu, që formon pyje të dendura me një shtrirje deri në lartësinë 1600-1700 m. Mbi ahun rritet rrobulli, pisha e zezë, pisha e bardhë. Mbi lartësinë 1700 m rritet arneni i zi dhe arneni i bardhë.

Bukuri e kësaj zone janë dhe liqenet e saj. Gjithsej në këtë zone ndodhen 12 Liqene që në gjithë Shqipërinë njihen si, Liqenet e Lurës. Ndër to përmendim Liqenin e Madh, Liqenin e Zi, Liqenin e Lopëve, Liqenin e Luleve etj.

Liqenet shtrihen ne shpatin lindor, në pragun e Nezhdës së Lurës. Rol në formimin dhe ruajtjen e këtyre liqeneve ka luajtur pozicioni i tyre në shpatin Lindor.

Mbi liqene rritet një bimësi higrofile, siç është zambaku i ujit me lulet e bardha të mëdha, të cilat në verë pushtojnë gjithë sipërfaqen e tyre duke u dhënë një bukuri të rrallë.

Vlera botanike dhe ekologjike e parkut pyjor te Lurës lidhet si me pasurinë, shumëllojshmërinë dhe vjetërsinë e drurëve, shumë prej të cilave kanë moshë shekullore, ashtu dhe me liqenet akullnajore, që janë nga më të bukurat e Shqipërisë me relievin e thyer e të larmishëm.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

CLOSE
CLOSE
logo-madam-mapo-png-e  mapo1   revista-mapo
¤