Nxisni fëmijët t’ju ndihmojnë me punët e shtëpisë

Përderisa përgatiteni për pushimin pranveror dhe bëni listen e gjërave që do të rregulloni në shtepi, është mire që të përfshini edhe fëmijët.

Nëse ju do të përfshinit dhe fëmijët tuaj në këtë aksion e do të ndanit detyrat, jo vetëm që do të mbaronit punë më shpejtë, por këta të fundit do të kishin disa përfitime afatgjate nëse ju ndihmojnë me punët e shtëpisë.

Sipas Washington Times fëmijët që fillojnë të bëjnë punë shtëpie rreth moshës 3 ose 4, kanë më shumë gjasa të përshtaten lehtë në situata të ndryshme e të socializohen më shpejtë. Sa më të organizuar të jeni që në fillimi, aq më e lehtë do të jetë që të gjithë të përfshihen. Bëni një listë të të gjitha punëve si dhe afatin kohor kur duhen mbaruar. Fëmijë së pari duhet t’i mësoni edukatën e punës, duke filluar kështu nga hapësirat e tyre personale.

loading...
No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

logo-madam-mapo-png-e  mapo1   revista-mapo
¤