Njerëzit që lexojnë jetojnë më gjatë.

reading

Sipas Avni Bavishi, kryetar i studimit në Universitetin Yale, leximi ju bën më të zgjuar, por ju bën që të jetoni më gjatë gjithashtu.

Studimi përfshiu 3.635 persona mbi moshën 50 vjeç dhe i ndau në 3 grupe. Grupi i parë nuk lexonte fare, grupi i dytë lexonte më pak se 3.5 orë në javë, ndërsa grupi i tretë lexonte më shumë se 3.5 orë në javë.

Sipas studimit u vërejt se individët e grupit të dytë kishin 17% më pak shanse për t’u ndarë nga jeta në krahasim me individët e grupit të parë. Ndërsa individët e grupit të tretë kishin rreth 23% më pak gjasa.

Studimi tregoi se njerëzit që lexonin e kuptonin më mirë botën e jashtme dhe i zhvillonin më shumë aftësitë njohëse që të çojnë në një mbijetesë më të gjatë.

loading...
No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

logo-madam-mapo-png-e  mapo1   revista-mapo
¤