Leximi me zë, arritje e dijes dhe e shkathtësive

picjumbo-com_hnck3576

Leximi me zë është metodë kyç për zhvillimin e shprehive lexuese dhe arritje të suksesit në shkollë, si edhe arritje e dijes dhe e shkathtësive, konstatojnë pedagogët.

Leximi me zë është shumë argëtues dhe mund të “lozet” si ritual natyral, aq më parë në ditët e ftohta kur të gjithëve u mungon fantazia për organizim të kohës së lirë.

Edhe për ç’arsye është me rëndësi që prindërit t’u lexojnë fëmijëve nga vegjëlia dhe vogëlushët t’u lexojnë atyre apo para tyre?

Në këtë mënyrë punohet në preventivën e vështirësisë së leximit.

Leximi i librit në këtë mënyrë është në qendër të vëmendjes së fëmijës dhe burim i dobishëm dhe përvojë e këndshme.

Pasuron fjalorin e më të rinjve dhe dijen e tyre të përgjithshme, sepse atë që e lexojnë mund ta lidhin me ato që shohin dhe dëgjojnë përreth vetes.

Kur prindërit lexojnë me zë, bëhen shembull i mirë i fëmijëve dhe transmetojnë tek ata dashurinë ndaj librit.

Vogëlushët njihen me gjuhën e letërsisë, e cila dallon nga ajo e përditshmja, gjë që është e rëndësishme për arsimim.

Derisa dëgjojnë, fëmijët fantazojnë për njerëzit, vendet dhe situatat të cilat nuk i kanë njohur dhe përjetuar.

loading...
No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

logo-madam-mapo-png-e  mapo1   revista-mapo
¤