Fëmija dhe shkalla e inteligjencës

kid

Fëmijës suaj nëse i bien në sy veprat e artit ose ju tregon gjëra të bukura, kjo tregon se ky fëmijë, koeficientin inteligjencës (IQ) e ka mbi 130.

Sipas statistikave, fëmijë të tillë ka 2,5 për qind.

Gjenitë e vegjël i kanë shumë të theksuara këto veti, ndërsa shkalla e inteligjencës së tyre është mbi 160.

Shumica e fëmijëve (66 për qind) shkallën e inteligjencës e kanë 85 deri në 115.

Edhe pse me përqindje mesatare të inteligjencës, këta fëmijë nuk janë të hendikepuar, veçse te të gjithë, pa dallim, gjatë edukimit fillohet nga baza e përbashkët e zhvillimit të anës së fuqishme të personalitetit.

Ajo që duhet bërë është të nxitet kurioziteti dhe krijimtaria e çdo fëmije. Këto janë dy elemente thelbësore me anë të së cilave një fëmijë njeh botën përreth dhe krijon konceptet mbi çfarë e rrethon, etj.

Shumë të vlefshme janë lojërat me bazë, njohjen, fantazinë, ngjyrosjen, ndërtimin e formave te ndryshme, etj.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

logo-madam-mapo-png-e  mapo1   revista-mapo
¤