Emrat që janë të ndaluar për t’i pagëzuar fëmijët gjithandej botës

Si quhet?

Kjo pyetje nuk paraqet aspak rëndësi në disa vende sa i përket pagëzimit të fëmijëve.
Shumë emra dhe konventa të emërtimit që janë të popullarizuara në Britani të Madhe, janë përjashtuar nga shumë vende botërore.

Shumë vende emërimet i bëjnë duke u mbështetur në trashëgimi kombëtare si dhe në gjuhë. Në Portugali për të iu shmangur anglicizmit emrin ‘Catherine” bëhet “Caterina”.

Në vitin 2014 Ministria e Brendshme e Arabisë kishte lëshuar një listë me 51 emra që janë të ndalur tu vihen fëmijëve, si Alice, Maya dhe ‘Abdul Nasser”, shkruan Independent.

Më poshtë keni një listë emrash, që është e ndaluar të pagëzohen fëmijët, gjithandej botës:

Viking (Portugal)

Jimmy (Portugal)
Rihanna (Portugal)
Sayonara (Portugal)
Alice (Saudi Arabia)
Maya (Saudi Arabia)
Abdul Nasser (Saudi Arabia)
Taylor (Germany/Denmark)
Ashley (Germany/Denmark)
Morgan (Germany/Denmark)
Jordan (Germany/Denmark)
Prince Ëilliam (France)
Osama bin Laden (Germany)
Adolf Hitler (Germany)
Anus (Denmark)
Elvis (Sweden)
Metallica (Sweden)
Rambo (Mexico)
Batman (Mexico)
Sexual Intercourse (Malaysia)
Smelly head (Malaysia)
Scrotum (Mexico)
Judas (Switzerland)
Lucifer (Switzerland, Neë Zealand)
Malak/Angel (Saudi Arabia)
Zoe (Iceland)
Harriet (Iceland)
Duncan (Iceland)
Enrique (Iceland)
Ludwig (Iceland)
Hansen (Norëay)
Johansen (Norëay)
Olden (Norway)
Facebook (Mexico)
Ikea (Sweden)
Mercedes (Switzerland)
Nutella (France)
Mini Cooper (France)
Chanel (Switzerland)

loading...
No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

logo-madam-mapo-png-e  mapo1   revista-mapo
¤