Editoral

Asgjësimi i etikës

Nga Holta Heba* Një veprim quhet joetik, jo vetëm kur nuk është i dënueshëm me ligj. Sjellje brenda etikës është ajo …

0 Shares

E pse të martohesh?

Liria për të ndjekur karrierën dhe për të pasur diversitet seksual pa pasur frikën e shtatzënisë së padëshiruar, e ka…

0 Shares
logo-madam-mapo-png-e  mapo1   revista-mapo
¤