“Arti i kursimit”, edukimi financiar i gjeneratës së re

View Gallery
5 Photos
“Arti i kursimit”, edukimi financiar i gjeneratës së re
Art of Saving 2018 (1)

“Arti i kursimit”, edukimi financiar i gjeneratës së re
Art of Saving 2018 (2)

“Arti i kursimit”, edukimi financiar i gjeneratës së re
Art of Saving 2018 (3)

“Arti i kursimit”, edukimi financiar i gjeneratës së re
Art of Saving 2018 (4)

“Arti i kursimit”, edukimi financiar i gjeneratës së re
Art of Saving 2018 (5)

Intesa Sanpaolo Bank Albania iu bashkua për të dytin vit rradhazi iniciativës së suksesshme ndërkombëtare të Grupit Intesa Sanpaolo & Muzeut të Kursimit* (Museo del Risparmio), Galerive Italiane (Gallerie d’Italia) dhe Arkivës Historike për të festuar së bashku Ditën Botërore të Kursimit në 31 Tetor 2018!

Prej 24 Tetorit deri në 7 Nëntor 2018 një iniciativë e gjerë kombëtare u organizua në të gjithë Shqipërinë me mbështetjen e Ministrisë së Arsimit, Sportit & Rinisë, duke përfshirë rreth 2000 nxënës të shkollave fillore, rreth 600 nxënës të klasave 5-9, dhe rreth 280 nxënës të Gjimnazeve, duke i mësuar atyre përmes metodave të edukimit jo-formal rëndësinë e Kursimit përmes shembujve konkrete. Kjo iniciativë u shoqërua dhe me një fushatë interesante në mediat sociale.

Intesa Sanpaolo Bank Albania në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit, Sportit & Rinisë ndërmorrën rolin e mbështetjes së edukimit financiar të fëmijëve e adoleshentëve duke përfshirë vullnetarisht punonjësit e Bankës, si instruktorë në klasa, për prezantimin e 3 kurrikulave (laboratorëve multimediale), përgatitur nga Muzeu i Kursimit në Torino, të krijuara enkas për grupmosha të ndryshme.
Nga 24 Tetori deri në 7 Nentor, rreth 13% e kolegëve që punojnë në Intesa Sanpaolo Bank Albania vullnetarizuan duke dhënë një orë mësimi në 51 shkolla në të gjithë vendin.

Rreth 2000 fëmijë të moshës 6-10 vjeç, rreth 600 fëmijë të moshës 11-14 vjeç dhe rreth 280 adoleshentë u bënë pjesë e kësaj iniciative, ku punonjësit e bankës ndanë konceptet kryesore të kursimit dhe rëndësisë së tij për të plotësuar ëndrrat. Nxënësit u angazhuan përmes lojrave dhe quizeve me synim familjarizimin e tyre me konceptet e menaxhimit të financave personale, duke identifikuar objektivat, duke i klasifikuar në afate kohore, dhe duke krijuar mundësi për biseda të hapura rreth koncepteve financiare bazë, përmes punës në grupe.

Silvio Pedrazzi, DPE i Intesa Sanpaolo Bank Albania, e mbështeti plotësisht këtë iniciativë, duke theksuar rolin aktiv të çdo punonjësi të Bankës, si një ambasador të shpërndarjes së informacionit dhe rritjes së ndërgjegjësimit rreth edukimit financiar dhe rëndësisë së tij në të gjitha shtresat sociale. “Ne mbetemi energjikë në vijimin e promovimit të edukimit financiar për të siguruar përfshirjen financiare. Vetëm duke ndërmarrë hapa konkretë, do të mund të ndihmojmë aksesin e gjeneratave të reja në shërbimet e ofruara nga sektori financiar. Secili prej nesh ka një rol për të luajtur dhe 75 kolegët tanë në këtë moment janë duke dhënë shembullin më të mirë personal! Rruga për të arritur përfshirjen financiare nis me edukimin financiar.”

loading...
No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

logo-madam-mapo-png-e  mapo1   revista-mapo
¤